Tiedote 24.2.2015

Jouni Parkkonen

KOHTUUHINTAINEN ASUNTOTUOTANTO VAATII KANNUSTAVIA TUOTANTOTUKIA – MÄÄRÄAIKAISILLE VUOKRASOPIMUKSILLE EHDOTON EI

Kansliapäällikkö Hannele Pokan johtama asumisen tukijärjestelmien vaikuttavuutta selvittänyt hankeryhmä luovutti tänään työnsä tulokset kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle. Hankeryhmä on selvittänyt asumisen verotusta ja tukijärjestelmiä sekä niiden kehittämistarpeita.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) mielestä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytys on kannustavien tuotantotukien olemassaolo. Kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ei saada aikaiseksi ilman rakentamisen tukemista. Vain tuotantotuilla pystytään mahdollistamaan markkinavuokria edullisempaa asuntotuotantoa. Valtion tehtävänä on luoda tukijärjestelmillä edellytykset kohtuuhintaiselle asuntuotannolle.

– On selvää, että kun valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyy rajoituksia, on tässä tuotannossa oltavien ehtojen oltava paremmat kuin markkinaehtoisessa vuokra-asuntotuotannossa. Nykyiset valtion tukeman vuokra-asumisen ehdot, yhden prosentin omavastuukorko ja käynnistysavustukset on tehtävä pysyviksi. Samoin korjausrakentamiseen tulee saada sama omavastuukorko kuin uudistuotantoon. Näillä ehdoilla on mahdollista kannustaa rakentamaan pysyvään käyttöön kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tästä osoituksena on myös se, että valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on kasvanut aiemmin tällä hallituskaudella tehtyjen päätösten myötä aiemmasta, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen summaa.

KOVA vastustaa määräaikaisia vuokrasopimuksia – oikea ongelma on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute

Valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen on lähtökohtaisesti oltava pysyvä asumismuoto ihmisille. Määräaikaiset vuokrasopimukset loisivat tarpeetonta epävarmuutta vuokra-asunnoissa asuville, lisäisivät segregaatiota ja kustannuksia sekä nostaisivat vuokria. Määräaikaiset vuokrasopimukset saattaisivat myös luoda kannustinloukun vastaanottaa esimerkiksi parempipalkkaista työtä asunnonmenettämisen pelossa. Myös asunnonvaihtotilanteessa tehtävät tulotarkastukset hidastaisivat ihmisten tarvetta vastaavan asunnon etsintää.

– Saataviin hyötyihin nähden määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönotto aiheuttaisi enemmän ongelmia. Jo nyt käytössä olevalla asukasvalintakriteereillä kaikkein kohtuuhintaisimmat vuokra-asunnot, kuten kuntien vuokra-asunnot, ohjautuvat eniten asunnontarpeessa oleville pieni- ja keskituloisille. Tämän osoittavat myös erilaiset selvitykset. Määräaikaiset vuokrasopimukset lisäisivät myös hallinnollista työtä kaikissa vuokrataloyhtiöissä, joissa on valtion tuella rakennettuja ja rajoitustenalaisia vuokra-asuntoja. Se lisäisi kustannuksia, jotka väistämättä nostaisivat myös vuokria. KOVA ei siis pidä perusteltuna muuttaa nykyisiä asukasvalintaohjeita, Jouni Parkkonen toteaa.

KOVAn mielestä huolehtimalla kysyntään nähden riittävästä kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta voidaan vaikuttaa siihen, että pienituloisimmille ja vähävaraisimmille henkilöille on riittävästi asuntoja. Oikea ongelma on siis kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute, ei pysyvät vuokrasopimukset.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) on vuoden 2013 syksyllä perustettu asuntoalan edunvalvontajärjestö. Sen perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. KOVAlla on jäsenenä nyt 11 jäsenyhteisöä. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan ns. omakustannusperiaatetta, eikä niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenet edustavat pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn nykyisillä jäsenyhteisöillä on pysyvässä omistuksessa 125 000 vuokra-asuntoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ