Tiedote 12.6.2015

Jouni Parkkonen

NUORISOSÄÄTIÖ KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT RY:N JÄSENEKSI

Nuorisosäätiö rs. on hyväksytty Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) jäseneksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyi 12.6. pidetyssä kokouksessaan säätiön yhdistyksen 13. jäsenekseen. KOVAn jäsenmäärä on kasvanut kevään 2015 aikana yhteensä neljällä jäsenellä.

Nuorisosäätiö rs on vuonna 1961 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiöllä on omistuksessaan 3201 vuokra-asuntoa.

Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja työssäkäyville ja työelämään hakeutuville 18–29 -vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorisosäätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa.

– Nuorisosäätiön tarkoituksena on rakennuttaa kohtuuhintaisia koteja itsenäistyville nuorille. Tässä tehtävässä korostuu valtion tukeman asuntotuotannon ehtojen vaikutus asumisen hintaan. KOVAn pyrkimys edesauttaa asumisen kohtuuhintaisuutta ja vaikuttaa valtion rahoitus- ja lainoitusehtoihin istuu Nuorisosäätiön perustehtävän kanssa erinomaisesti yhteen. Jäseneksi hakeutuminen oli näin ollen hyvin luonteva ratkaisu, Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro kertoo.

– Nuorisosäätiön jäsenyys vahvistaa KOVAn jäsenpohjaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottavien vuokrataloyhtiöiden edunvalvojana. Nuorisosäätiön jäsenyyden myötä KOVA edustaa nyt kaikkia valtakunnallisia nuorisoasuntoja rakennuttavia vuokrataloyhtiöitä. Tämä vahvistaa KOVAn asemaa johtavana yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvojana Suomessa. Olen vakuuttunut, että jäsenkehitys rohkaisee uusia, niin kunta- kuin järjestötaustaisia yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä hakeutumaan KOVAn jäseneksi, toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

KOVAn perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. KOVAlla on nyt 13 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 132 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 250 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa reilua 30 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi
Asiamies Aki Haaro, Nuorisosäätiö, puh. 040 138 0329, aki.haaro@nuorisosaatio.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ