Tiedote 27.5.2015

Jouni Parkkonen

KOVA: HALLITUKSELTA MÄRKÄ RÄTTI KOHTUUHINTAISELLE VUOKRA-ASUMISELLE

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) on erittäin pettynyt tänään julkistetun hallitusohjelman asuntopoliittisiin linjauksiin. Tulevan hallituksen asuntopoliittinen linja ei tue kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä, vaan keskittyy markkinaehtoisen vuokra-asuntotuotannon tukemiseen.

– Voi sanoa, että hallitusohjelma on suorastaan märkä rätti kohtuuhintaisten vuokrataloyhtiöiden ja niiden vuokra-asukkaiden silmille. On erittäin valitettavaa, että hallitusohjelmassa ei ole linjauksia kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytysten luomiseen. Korkotuen ehdoista ja käynnistysavustuksista hallitusohjelmassa ei mainita mitään. Tämä nostaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon hintaa ja vuokria”, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Määräaikaiset vuokrasopimukset nostavat vuokria ja lisäävät eriarvoistumista

KOVA pitää hallitusohjelman linjausta muuttaa valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaa epäonnistuneena. Määräaikaiset vuokrasopimukset luovat epävarmuutta vuokra-asunnoissa asuville sekä lisäävät eriarvoistumista ja kustannuksia. Määräaikaiset vuokrasopimukset luovat kannustinloukun vastaanottaa työtä asunnonmenettämisen pelossa. Myös asunnonvaihtotilanteessa tehtävät tulotarkastukset hidastaisivat ihmisten tarvetta vastaavan asunnon etsintää.

– Saataviin hyötyihin nähden määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönotto aiheuttaa enemmän ongelmia. Jo nyt käytössä olevalla asukasvalintakriteereillä kaikkein kohtuuhintaisimmat vuokra-asunnot, kuten kuntien vuokra-asunnot, ohjautuvat eniten asunnontarpeessa oleville pieni- ja keskituloisille. Tämän osoittavat myös erilaiset selvitykset. Määräaikaiset vuokrasopimukset lisäisivät myös hallinnollista työtä kaikissa vuokrataloyhtiöissä, joissa on valtion tuella rakennettuja ja rajoitustenalaisia vuokra-asuntoja. Se lisäisi kustannuksia, jotka väistämättä nostaisivat myös vuokria. Nykyisten asukasvalintaohjeiden muuttamiseen ei ole perustetta”, Jouni Parkkonen summaa.

KOVAn mielestä huolehtimalla kysyntään nähden riittävästä kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta voidaan vaikuttaa siihen, että pienituloisimmille ja vähävaraisimmille henkilöille on riittävästi asuntoja. Oikea ongelma on siis kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute, ei pysyvät vuokrasopimukset. Hallitusohjelman linjaukset eivät tue kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvontajärjestö. KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa.

KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

KOVAlla on nyt 12 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 129 000 vuokra-asuntoa, joissa on noin 240 000 ihmisen koti.

Lisätietoja:              toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ