Tiedote 10.11.2015: Välimalli jättää pitkän korkotuen oman onnensa nojaan

Jouni Parkkonen

VÄLIMALLI JÄTTÄÄ PITKÄN KORKOTUEN OMAN ONNENSA NOJAAN

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA pitää selvityshenkilö Hannu Rossilahden tänään julkistamaa asuntorakentamisen välimallia koskevaa ehdotusta ehdoiltaan anteliaana. Toteutuessaan ehdotetussa muodossa se vaarantaa 40 vuoden korkotukijärjestelmän käyttöä selvästi. Markkinaehtoisia vuokratalojen omistajia ollaan hellimässä selkeästi paremmilla ehdoilla ja lyhyemmillä rajoitusajoilla.

Ehdotetussa välimallissa tuen ja rajoitusten suhde on selkeästi parempi kuin 40 vuoden korkotukijärjestelmässä. KOVA pitää sinänsä tärkeänä, että uusia vuokra-asuntoja rakennuttavia toimijoita pyritään saamaan kiinnostumaan vuokra-asuntojen rakennuttamisesta. Tätä ei voi kuitenkaan tehdä niin, että uuden välimallin ja 40 vuoden korkotukimallin kesken valtion tuki ja rajoitukset eivät ole verrannollisia.

– Ne yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt, jotka rakennuttavat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 40 vuoden korkotukimallilla, ovat jäämässä aika lailla oman onnensa nojaan. Tämän korkotukimallin ehdot heikkenevät selvästi ensi vuoden alussa, kun korkotuen omavastuukorko palautuu takaisin 3,4 prosenttiin. Mallissa valtion ainoaksi tueksi on tässä korkotilanteessa jäämässä valtion täytetakaus. Valtion tuki ja mallin rajoitukset eivät ole tasapainossa. Ongelmana ei ole niinkään rajoitusten pituus, vaan tuen vähyys. Ei ole oikein, että 40 vuoden korkotukimallissa on pidemmät rajoitusajat, mutta huonommat ehdot kuin ehdotetussa välimallissa. Onkin ehdottoman keskeistä, että 40 vuoden korkotukimallin ehtoja parannetaan, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Mikä KOVA?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 14 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 135 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 250 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli kolmannesta kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ