Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laista toimeentulotuesta annetun lain 7 A §:n muuttamisesta

KOVA antoi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon, jossa…

LUE LISÄÄ

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ