Tiedote: Aran ja Valtion asuntorahaston lakkauttaminen hätiköityjä päätöksiä

Jouni Parkkonen

Tiedote: Aran ja Valtion asuntorahaston lakkauttaminen hätiköityjä päätöksiä

Valtioneuvosto tiedotti tänään 24.6. talouspoliittisen ministerivaliokunnan tekemistä päätöksistä, joiden mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara sulautetaan ympäristöministeriöön ja Valtion asuntorahasto valtion talousarvioon vuoden 2025 aikana.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry pitää tänään hallituksen julkistamia päätöksiä yllättävinä ja hätiköityinä. Vaikka Ara-toimijoiden kannalta Ara-viraston toiminnassa on ollut ja on edelleen kehittämistarpeita, viraston lakkauttaminen ja toimintojen siirtäminen ympäristöministeriöön kuulostaa kuitenkin hyvin yllättävältä ratkaisulta.

Ympäristöministeriö asetti huhtikuun 2024 lopussa työryhmän pohtimaan valtion tukeman asuntotuotannon kehittämistä. Yhdeksi osaksi työryhmän työtä kuuluu myös valtion tukeman asuntotuotannon hallinnoinnin kehittäminen. Työryhmän työn määräaika on 31.12.2024. Tätä taustaa vasten on yllättävää, että näinkin merkittäviä päätöksiä on tarkoitus lähteä toteuttamaan ennen kuin työryhmätyön kokonaisuus on valmis. KOVA pitää ratkaisua hätiköityä nimenomaan siksi, että työryhmässä ei käsityksemme mukaan ole vielä pohdittu sitä, miten valtion tukemaa asuntotuotantoa muuten kehitetään ja mitä viranomaistoimintoja se vaatii edelleen ympärilleen.

– Valtionhallinnossa on yleisesti omaksuttu toimintatapa, jossa ministeriöt vastaavat lainsäädännöstä ja toimintojen yleisestä kehittämisestä ja niiden alaiset virastot valtion päätösten toimeenpanosta. Nyt taitaa olla ensimmäinen kerta, kun valtionhallinnossa kuljetaan tässä suhteessa vastavirtaan, eli lakkautetaan merkittävä virasto ja siirretään sen toiminnot osaksi ministeriön työtä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon hallinnointia suurempi asia on kuitenkin Valtion asuntorahaston lakkauttaminen ja siirtäminen kokonaan osaksi valtion budjettitaloutta. Tällä päätöksellä nykyinen ja tulevat hallitukset menettävät valitettavasti kokonaan mahdollisuuden rakennusalan ja kohtuuhintaisen asuntorakentamisen elvytystoimiin budjettimenojen ollessa sidottuina valtiontalouden kehyksiin, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen jatkaa.

Yksi osa nykyisen Ara-viraston toimintaa on ollut erilainen asumisen kehittämistoiminta. Se on ollut arvokasta ja kiinteistö- ja rakennusalaa monin tavoin palvelevaa. Asuntopolitiikkaa toimeenpanevana virastona Aralla on ollut myös Ara-toimijakentän tuntemusta.

– Toivottavasti ympäristöministeriö ottaa jatkossa vastuulleen asumisen erilaisen kehittämisen Aran jälkeen. Kehittämistyölle on edelleen jatkuvaa tarvetta. Toivon myös, että hallinnollisen toimeenpanon muutoksen myötä ympäristöministeriön tietämys Ara-toimijakentän arjen tilanteista ja toimintaympäristöstä paranee. KOVA mielellään auttaa jatkossa tässä ympäristöministeriötä, kuten se on tähän asti auttanut Araakin. Tässä merkittävässä muutostilanteessa sympatiani ovat myös Ara-viraston henkilökunnan puolella. He ovat juuri käyneet raskaat yhteistoimintaneuvottelut Arassa lävitse. Nyt niiden päälle tulee vielä huomattava organisatorinen muutos, Parkkonen päättää.

Lisätietoja:     Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.

KOVAlla on 133 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 330 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 130 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2024 yhteensä noin 6 200 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ