KOVA: Kohtuuhintaiset asuntotoimijat kantavat yhteiskuntavastuuta vuokrankorotuksissa

Katriina Lius

Tänään 16.11.2022 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet ovat erittäin huolissaan asumiskustannusten jo tapahtuneista ja tulevista nousuista. Korkotason nousu yhdistettynä muun muassa kaukolämmön ja sähkön hintojen merkittäviin nousuihin luo merkittäviä vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita useiksi tuleviksi vuosiksi.

Jo nyt on tiedossa, että valtion tuella rakennetuissa vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa vuonna 2023 vuokrien ja käyttövastikkeiden korotukset tulevat olemaan pääosin merkittävästi korkeampia kuin mihin viime vuosina on totuttu. Korotukset asettunevat pääosin noin 3,5–10 prosentin välille, yhtiöstä riippuen. Omakustannusperiaatetta noudattavilla vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin siirtää nousevat rahoitus- ja ylläpitokulut lopulta täysimääräisesti vuokriin ja käyttövastikkeisiin.

Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöt kuitenkin tuntevat yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa. Monissa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöissä onkin päädytty siihen, että vaikka todelliset kustannusten nousut edellyttäisivät korkeampia vuokrien ja vastikkeiden korotuksia, niitä jaksotetaan mahdollisuuksien mukaan tuleville vuosille niin, että kaikkia nousevia kuluja ei siirretä kerralla asukkaiden maksettavaksi.

Asumiskustannusten todelliset nousut ovat yleisesti ottaen rajumpia kuin mitä vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöt ensi vuodeksi nostavat asukkaiden vuokria ja käyttövastikkeita. Yhtiöt siis kantavat yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuutaan, kun ne eivät vie kerralla vuokriin ja käyttövastikkeisiin täysimääräisiä korotuksia. Mahdollisuus tähän toki riippuu yhtiöstä, sen taloudellisesta tilanteesta ja sen mahdollisuuksista tehdä muita tilapäisiä säästöjä, kuten peruskorjausten ja muiden korjausten aloitusten hienoista lykkäämistä. Myös uudistuotanto ja sen aloitusten ajoitukset ovat tarkastelun alla. Yhtiöt tekevät kaikkensa, jotta asumiskulut korottuisivat mahdollisimman vähän kerralla. Tämä toisaalta tarkoittaa sitä, että huomattavia asumiskustannusten korotuksia on luvassa myös tuleville vuosille.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon merkitys korostuu asumisen kallistuessa

Vaikka valtion tuella rakennetussa asuntokannassa asumiskustannuksiin kohdistuu korotuspaineita, asumisen kallistuminen yhtäältä myös korostaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon tarvetta ja merkitystä asumiskustannusten hillitsijänä. Valtion tuella rakennetussa asuntokannassa vuokrat ja käyttövastikkeet ovat monilla paikkakunnilla pääosin 20–60 prosenttia edullisemmat kuin markkinahintaisen vuokra-asuntokannan hintataso.

Kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle on myös runsaasti kysyntää, sillä asumisen kalleus kurjistaa etenkin pienituloisia ja heidän mahdollisuuksiaan hankkia tarpeisiinsa sopiva asunto. Myös työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi tarvitaan etenkin kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n syyskokous

 

Lisätietoja:     Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ