Kommentti 9.12.2014

Jouni Parkkonen

VUOKRA-ASUMISEN TUKEMINEN EI OLE SYYNÄ PIENTALOTUOTANNON VÄHYYTEEN

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) pitää Pientaloteollisuus PTT ry:n puheenjohtajan Saku Sipolan väitteitä vuokra-asuntuotannon tukemisesta pientalotuotannon vähyyden syynä perusteettomina ja kummallisina. Sipola esitti näkemyksiään PTT:n 9.12. julkaisemassa uutiskirjeessä.

Kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ei saada aikaiseksi ilman rakentamisen tukemista. Vain tuotantotuilla pystytään mahdollistamaan markkinavuokria edullisempaa asuntotuotantoa.

– On eriskummallista, että Pientaloteollisuuden puheenjohtajan kritiikki kohdistuu kaikkein pienituloisimpien ihmisten asuntotuotannon tukemista vastaan. Pienituloisilla ei ole mahdollisuuksia eikä varaa asua vapaarahoitteisissa asunnoissa, saati omistusasunnoissa, koska monissa kasvukeskuksissa asumisen hinta on karannut. Samalla PTT kuitenkin toteaa, asumismuotojen vastakkainasettelulla ei päästä eteenpäin, vaikka samalla se kuitenkin syyllistää kohtuuhintaista vuokra-asumista oman alansa ongelmista. PTT:n Sipola haukkuu väärää puuta, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA muistuttaa, että vapaarahoitteisen asuntotuotannon rakennusmääriin vaikuttaa taloudelliset suhdanteet, erityisesti ihmisten ostovoima. Nyt kun taloudellinen tilanne on epävarma eikä ihmisten ostovoima kasva, on ymmärrettävää, että tämä vaikuttaa vapaarahoitteisen asuntotuotannon määrään. Se ei kuitenkaan ole pienituloisten vuokralla asuvien syy. Lisäksi on huomattava, että asuntokuntien koko on pienentynyt merkittävästi parin viime vuosikymmenen aikana, mikä osaltaan lisää pienempien asuntojen kysyntää.

KOVA muistuttaa, että omistusasumista tuetaan edelleen merkittävästi enemmän kuin vuokra-asumista. Tältäkin osin Pientaloteollisuuden esittämä kritiikki kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tukemista kohtaan kuulostaa erikoiselta.

Vaikka suomalaisten asumistoiveissa monesti korostuukin väljästi asuminen pientalossa, mielellään vesistön äärellä, ei tähän etenkään kasvukeskuksissa ole monin paikoin mahdollisuutta. Kaupunkien on näytettävä kaupungeilta – niissä asuminen on väistämättä tiiviimpää kuin kaupunkien laidoilla tai ulkopuolella.

Kuten Pientaloteollisuuden puheenjohtajakin muistuttaa, kaavoituksella voidaan vaikuttaa riittävään asuntotuotantoon. Etenkin kasvukeskuksissa tarvitsemme kunnianhimoisempia tavoitteita asuntotuotannolle ja asuntokaavoitukselle. KOVA toivottaa tervetulleeksi PTT:n ajatukset kohtuuhintaisen pientalotuotannon edistämiseksi Suomessa.

– Kohtuuhintaisen pientalotuotannon edistäminen ei ole pois vuokra-asujilta, Jouni Parkkonen päättää.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) on vuoden 2013 syksyllä perustettu asuntoalan edunvalvontajärjestö. Sen perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin (Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion) omistamat vuokrataloyhtiöt. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan ns. omakustannusperiaatetta, eikä niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenet edustavat pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ