Kaksi uutta jäsentä KOVAlle

Jouni Parkkonen

Kaksi uutta jäsentä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:lle

Kiinteistö Oy Itätuuli ja Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab ovat Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n tuoreimmat jäsenet. Yhdistyksen hallitus hyväksyi yhtiöt jäseneksi tänään 1.3. KOVAn jäsenenä on nyt 25 yleishyödyllistä vuokrataloyhteisöä.

Kiinteistö Oy Itätuuli on vuonna 1979 perustettu Kemin kaupungin omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiö on Kemin suurin vuokra-asuntojen vuokraaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 989 vuokra-asuntoa eri puolilla Kemiä. Yhtiö tarjoaa Kemissä edullisinta vuokra-asumista asuntokannan keskivuokran ollessa 9,27 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab on vuonna 1980 perustettu Vaasan kaupungin omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön on Vaasan suurin vuokranantaja. Yhtiön hallinnassa on 3 581 vuokra-asuntoa eri puolilla Vaasaa. Yhtiöllä on Vaasan edullisimmat vuokrat. Yhtiön asuntokannan keskivuokra on 10,11 euroa neliöltä kuukaudessa.

– Vuokra-asuntomarkkinat ovat viime vuosina merkittävästi eriytyneet Suomessa. Haluamme yhtiönä olla osaltamme KOVAn kautta vaikuttamassa siihen, että myös väestötappiokuntien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytykset turvataan tulevassa lainsäädännössä ja päätöksenteossa, Kiinteistö Oy Itätuulen toimitusjohtaja Tuomo Svanberg toteaa.

– KOVA on nuoresta iästään huolimatta ajanut vahvasti kunnallisten vuokrataloyhtiöiden asiaa. Haluamme jäsenyydellämme osaltamme vahvistaa KOVAn painoarvoa kohtuuhintaisen vuokra-asumisen valtakunnallisena vaikuttajana. Odotan, että pääsemme antamaan omaa osaamistamme muiden KOVAn jäsenten käyttöön ja samalla oppimaan myös muilta yhtiöiltä, Kiinteistö Oy Pikipruukin toimitusjohtaja Birgit Mäkinen sanoo.

– Molempien yhtiöiden jäsenyys vahvistaa KOVAn jäsenpohjaa alueellisesti Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Uskon, että uusien yhtiöidemme jäsenyys kannustaa yhä useampaa pientä ja keskisuurta kuntaomisteista vuokrataloyhteisöä hakeutumaan KOVAn jäseneksi. Kuluvana vuonna meille liittynyt jo kolme pieni- ja keskikokoista, kuntaomisteista vuokrataloyhtiötä. KOVAn asema yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden johtavana valtakunnallisena edunvalvojana ja äänitorvena vahvistuu jokaisen uuden jäsenen myötä, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 25 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 170 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja yli 290 000 ihmiselle. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Tuomo Svanberg, Kiinteistö Oy Itätuuli, puh. 016 259 292, tuomo.svanberg@kiinteistoitatuuli.fi

Toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab, puh. 06 325 4470, birgit.makinen@pikipruukki.com

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ