Tiedote: Janakkalan Asunnot KOVAn jäseneksi

Jouni Parkkonen

Tiedote: Janakkalan Asunnot Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVAn jäseneksi

 

Janakkalan Asunnot Oy on Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n uusin jäsen. Yhtiö hyväksyttiin KOVAn jäseneksi tänään 9.3. KOVAn jäsenenä on nyt 34 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokrataloyhteisöä.

Janakkalan Asunnot Oy on vuonna 1988 perustettu Janakkalan kunnan kokonaan omistama yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 630 vuokra-asuntoa eri puolilla Janakkalaa. Yhtiön asuntokannan keskivuokra on 10,52 euroa neliöltä kuukaudessa vuonna 2018.

– Koemme KOVAn tärkeäksi edunvalvojaksi pienelle vuokrataloyhtiölle ja uskon KOVAsta olevan apua myös minulle ammatillisesti. Lisäksi KOVAn järjestämä koulutustarjonta on eri vaihtoehdoista parhaiten kohdennettua juuri meidän toimintaamme. Tärkeää tämän luontoisessa toiminnassa on myös verkostoituminen ja kokemusten vaihtaminen vuokrataloyhtiöiden välillä, Janakkalan Asuntojen toimitusjohtaja Arja Jaatinen kertoo liittymiseen johtaneista syistä.

– Janakkalan Asuntojen jäsenyys vahvistaa jälleen KOVAn painoarvoa asuntomäärältään pienten ja keskikokoisten vuokrataloyhtiöiden johtavana edunvalvojana sekä yhteistyö- ja palvelujärjestönä. Vuosi 2018 on järjestötoiminnankin kannalta mukava käynnistää uuden jäsenen liittyessä mukaan. KOVA koetaan selvästi omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhtiöiden johtavaksi valtakunnalliseksi edunvalvojaksi ja yhteistyöjärjestöksi, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 34 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 181 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Arja Jaatinen, Janakkalan Asunnot Oy, puh. 050 509 0478, arja.jaatinen@janakkala.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ