Tiedote: Vuokranantajilta mieluinen joululahja vuokralaisille: ennätyspienet vuokrankorotukset vuonna 2018

Jouni Parkkonen

TIEDOTE: VUOKRANANTAJILTA MIELUINEN JOULULAHJA VUOKRALAISILLE: ENNÄTYSPIENET VUOKRANKOROTUKSET VUONNA 2018

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenyhteisöjen ensi vuoden vuokrat pysyvät keskimäärin lähes kuluvan vuoden tasolla. KOVAn jäsenistä kahdeksan yhteisöä ei korota vuokria lainkaan. Yhdellä yhteisöllä keskivuokra jopa laskee ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna.

KOVAn jäsenyhteisöjen asuntomäärällä painotettu valtion tukemien vuokra-asuntojen omakustannusperusteinen keskivuokra on 11,51 euroa nelilöltä kuukaudessa vuonna 2018. Asuntomäärällä painotettu yhteisöjen vuokrankorotus vuodelle 2018 on keskimäärin 1,0 prosenttia. Keskivuokrien muutokset vaihtelevat yhteisöittäin -0,33 – 3,00 prosentin välillä.

Suurin selittävä tekijä vuokrankorotuksissa ovat tulevat asuntokannan korjaukset ja hoitomenojen kasvu. Sen sijaan korkotason mataluudesta johtuva pääomamenojen aleneminen hillitsee vuokrankorotuspaineita tai jopa laskee vuokria. Ensi vuoden keskimääräiset vuokrankorotukset ovat jopa pienemmät kuin tälle vuodelle tehdyt keskimääräiset vuokrankorotukset.

KOVAn jäsenyhteisöjen ensi vuoden keskimääräinen vuokrataso vaihtelee yhteisöittäin, ja on 7,54-15,39 euroa neliöltä kuukaudessa. Pääosalla yhteisöjä vuokraan sisältyy internetyhteys ja osalla myös vesimaksu. Yhteisöjen vuokratasoon vaikuttaa asuntokannan ikä, asuntojen keskimääräinen pinta-ala ja asuntojen sijainti.

– Ammattimaisesti toimivat ja aidosti yleishyödylliset, omakustannusperiaatteella toimivat vuokrataloyhteisöt antavat mieluisan ja rahanarvoisen joululahjan vuokralaisilleen, kun yhteisöjen keskimääräiset vuokrien korotukset ovat ennätysmatalat. Jäsenemme ovat vahvasti kohtuuhintaisuuden asialla myös ensi vuonna, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on 33 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on lähes 180 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2017 yhteensä lähes 5 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen Suomessa. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2017 aikana yli 3 200 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen investoinnit vuonna 2017 olivat 1 150 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ