Tiedote: Vuokranantajilta joululahja vuokralaisille: ennätyspienet vuokrankorotukset vuonna 2017

Jouni Parkkonen

VUOKRANANTAJILTA JOULULAHJA VUOKRALAISILLE: ENNÄTYSPIENET VUOKRANKOROTUKSET VUONNA 2017

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenyhteisöjen ensi vuoden vuokrat pysyvät keskimäärin lähes kuluvan vuoden tasolla. KOVAn jäsenistä kahdeksan yhteisöä ei korota vuokria lainkaan. Kahdella yhteisöllä keskivuokrat jopa laskevat ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna.

KOVAn jäsenyhteisöjen asuntomäärällä painotettu valtion tukemien vuokra-asuntojen keskivuokra on 11,49 euroa nelilöltä kuukaudessa vuonna 2017. Asuntomäärällä painotettu yhteisöjen vuokrankorotus vuodelle 2017 on keskimäärin 1,12 prosenttia. Keskivuokrien muutokset vaihtelevat yhteisöittäin -0,78 – 3,73 prosentin välillä. Suurin selittävä tekijä vuokrankorotuksissa ovat tulevat asuntokannan korjaukset. Sen sijaan korkotason mataluudesta johtuva pääomamenojen aleneminen hillitsee vuokrankorotuspaineita tai jopa laskee vuokria.

KOVAn jäsenyhteisöjen keskimääräinen vuokrataso vaihtelee yhteisöittäin, ja on ensi vuonna 7,54-15,18 euroa neliöltä kuukaudessa. Yhteisöjen vuokratasoon vaikuttaa asuntokannan ikä, asuntojen keskimääräinen pinta-ala ja asuntojen sijainti.

– Ammattimaisesti toimivat ja aidosti yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt antavat mieluisan ja rahanarvoisen joululahjan vuokralaisilleen, kun yhteisöjen keskimääräiset vuokrien korotukset ovat ennätysmatalat. Jäsenemme ovat vahvasti kohtuuhintaisuuden asialla myös ensi vuonna, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 22 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 163 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä yli 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana yli 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat 960 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ