Tiedote: Uusia jäseniä KOVAlle – asuntomäärä nyt yli 300 000 asuntoa

Jouni Parkkonen

Tiedote: Uusia jäseniä KOVAlle – jäsenistön asuntomäärä ylitti 300 000 asuntoa

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:lle on tänään hyväksytty seitsemän uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat Lahden vanhusten asuntosäätiö sr, Lakea Kiinteistöt Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Iisalmessa toimiva Petterinkulma Oy, Tampereen Kotilinnasäätiö sr ja YH Kodit Oy. Uudet jäsenet omistavat yhteensä lähes 15 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

KOVAn jäsenenä on nyt 114 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä yli 305 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

– KOVAn vuosi 2021 on ollut erittäin menestyksekäs jäsenmäärän kehityksen kannalta. Jäsenmäärämme kasvoi tänä vuonna yli kolmanneksella viime vuoden loppuun verrattuna. Uudet jäsenemme vahvistavat KOVAn alueellista kattavuutta ja myös kasvavaa edustavuuttamme erityisryhmäasumisessa. Kirjoitimme nyt myös uutta historiaa, sillä saimme nyt ensimmäisen opiskelija-asuntoyhtiön jäseneksemme. Tästä on hyvä jatkaa kohti aktiivista toimintavuotta 2022, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

Lahden vanhusten asuntosäätiö sr on vuonna 1964 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Lahden kaupungin perustama säätiö. Säätiö tarjoaa erilaista vuokra-asumista ikäihmisille Lahdessa. Säätiö omistaa tällä hetkellä noin 1 200 vuokra-asuntoa. Säätiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Säätiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 13,92 euroa neliöltä kuukaudessa.

Lakea Kiinteistöt Oy on vuonna 2010 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva Lakea Oy:n tytäryhtiö. Lakean omistajina on 15 pohjalaista kuntaa. Yhtiö toimii eri puolilla Suomea. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 1 000 vuokra-asuntoa. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 12,54 euroa neliöltä kuukaudessa.

Mikkelin Asumisoikeus Oy on vuonna 1991 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Mikkelin kaupungin kokonaan omistama asumisoikeusyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 240 asumisoikeusasuntoa. Yhtiön asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Yhtiön asuntokannan keskimääräinen käyttövastike vuonna 2021 on 10,46 euroa neliöltä kuukaudessa.

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy on vuonna 1975 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Mikkelin kaupungin kokonaan omistama opiskelija-asuntoyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 800 vuokra-asuntoa. Yhtiön asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 11,18 euroa neliöltä kuukaudessa.

Petterinkulma Oy on vuonna 1965 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Iisalmen kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 1 400 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 9,52 euroa neliöltä kuukaudessa.

Tampereen Kotilinnasäätiö sr on vuonna 1962 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Tampereen kaupungin hallinnoima säätiö. Säätiö tarjoaa erilaista vuokra-asumista ikäihmisille Tampereella. Säätiö omistaa tällä hetkellä noin 1 800 vuokra-asuntoa. Säätiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Säätiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 12,88 euroa neliöltä kuukaudessa.

YH Kodit Oy on vuonna 1977 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö, jonka omistajia ovat pirkanmaalaiset ja varsinaissuomalaiset kaupungit, kunnat ja säätiöt sekä eläkeyhtiöt. Yhtiö toimii Tampereen ja Turun seuduilla. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yhteensä noin 8 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr, puh. 0400 543 828, sanna.makinen@lvas.fi

Toimitusjohtaja Timo Mantila, Lakea Kiinteistöt Oy, puh. 050 581 8097, timo.mantila@lakea.fi

Toimitusjohtaja Hannu Sormunen, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, puh. 040 673 9725, hannu.sormunen@mikalo.fi

Toimitusjohtaja Mikko Kauppinen, Petterinkulma Oy, puh. 020 7439 125, mikko.kauppinen@petterinkulma.fi

Toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski, Tampereen Kotilinnasäätiö sr, puh. 050 372 7935, atanas.aleksovski@kotilinna.fi

Toimitusjohtaja Janne Tuominen, YH Kodit Oy, puh. 040 844 2125, janne.tuominen@yhkodit.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 114 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 305 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 90 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ