Tiedote: Tarkastusvaliokunnalla oikea käsitys asuntopolitiikan suunnasta

Jouni Parkkonen

Tiedote: Tarkastusvaliokunnalla oikea käsitys asuntopolitiikan suunnasta

Tänään julkistettiin eduskunnan tarkastusvaliokunnan laatima mietintö asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Mietintö pohjautuu lukuisiin asiantuntijakuulemisiin. Mietinnön arvokkain osuus ovat johtopäätökset ja tarkastusvaliokunnan 10 kohdan ehdotus eduskunnan kannanotoksi. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää eduskunnan tarkastusvaliokuntaa kokonaisvaltaisesta ja laaja-alaisesta mietinnöstä.

KOVA pitää erittäin tärkeänä, että eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää perusteltuna lisätä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä. Lisäksi on myönteistä, että valiokunta ehdottaa myös maakäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksia kehitettäväksi entistä pitkäaikaisemmiksi ja MAL-sopimusmenettelyn laajentamista myös muille kasvaville kaupunkiseuduille. Lisäksi valiokunta on ansiokkaasti huomioinut myös väestöltään vähenevien alueiden elinvoiman lisäämisen. KOVA tukee näitä tavoitteita.

– Erityisen mielissään KOVA on kuitenkin siitä, että tarkastusvaliokunta tunnistaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon tärkeyden ja merkityksen. On erittäin myönteistä, että valiokunta haluaa lisätä nykyisestä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa paitsi pääkaupunkiseudulla, myös niillä muilla kasvavilla seuduilla, joilla on pitkällä aikavälillä kysyntää, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen sanoo.

– Myös valiokunnan halu säilyttää Valtion asuntorahasto itsenäisenä ja riippumattomana on erittäin keskeistä. Lisäksi pidämme tärkeänä sitä, että valiokunnan mielestä asuntorahaston varat tulee suunnata asumiseen. Asuntorahastolla on tärkeä suhdannepoliittinen rooli. Myös KOVAn mielestä Valtion asuntorahasto on tarkoitettu valtion asuntopolitiikan välineeksi ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistämiseen, ei liikennehankkeiden rahoittamiseen, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 36 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 182 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 henkilöä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa yli 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2018 yhteensä noin 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2018 aikana yli 3 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 ovat yli 1,04 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ