Tiedote: KOVAn jäsenistö lähtenyt innolla mukaan energiansäästötalkoisiin

Katriina Lius

Euroopassa vallitseva energiakriisi on saanut suomalaiset kiinnittämään huomiota energian säästämiseen tavallista enemmän. Lokakuussa alkanut, valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja kannustaa säästämään energiaa arkisin teoin. Kampanjan tavoitteena on tasata sähkönkulutuksen huippuja ja saada suomalaisista kotitalouksista vähintään 95 prosenttia säästämään energiaa. Astetta alemmas -kampanja on lähtenyt hienosti käyntiin, ja nyt keväällä kampanjassa keskitytään erityisesti energiatehokkuuden pitkäkestoiseen parantamiseen.

Fingridin tilastojen mukaan suomalaisten sähkönkulutus oli tammikuussa 2023 viisi prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 tammikuussa. Myös KOVAn jäsenistössä on lähdetty innokkaasti mukaan energiansäästötalkoisiin, ja useilla jäsenyhtiöillä on ollut myös omia kampanjoita energian säästämiseen liittyen. KOVAn jäsenet ovat kannustaneet asukkaitaan energian säästämiseen monin eri tavoin, kuten kiinnittämällä huomiota sisälämpötilaan sekä lämpimän veden kulutukseen. Jäsenyhtiöissä on mahdollisuuksien mukaan myös esimerkiksi laskettu asuntojen tavoitelämpötiloja, tiivistetty saunavuoroja sekä tarkastettu talojen ilmanvaihtoa. Asukkaita on myös ohjeistettu muun muassa sähkökatkojen varalta.

Vaikka Astetta alemmas -kampanja käynnistyi vain muutama kuukausi sitten, on tuloksia silti jo nähtävissä: useilla KOVAn jäsenyhtiöillä esimerkiksi veden kulutus on saatu laskemaan usealla prosentilla energiansäästötoimenpiteiden ansiosta. Energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä tehdessä on kuitenkin syytä muistaa niin asukkaiden kuin rakennuksenkin terveellisyys: esimerkiksi riittävä ilmanvaihto ja lämpötila on muistettava huomioida myös energiaa säästettäessä.

Aktiiviseen asukasviestintään syytä panostaa

On tärkeää, että asukkaat otetaan riittävästi mukaan energiatehokkuutta parantaviin tekoihin ja heille viestitään avoimesti ja selkeästi omista vaikutusmahdollisuuksistaan, sillä energian säästö vaikuttaa myös asumiskustannuksiin. Asukkaat ovat nykyään myös entistä kiinnostuneempia siitä, miten oma vuokranantaja huolehtii ympäristö- ja vastuullisuusasioista. Vuokranantajan läpinäkyvä toiminta mielletään hyvin positiivisena asiana, ja vastuullisen vuokranantajan tehtäväksi koetaankin yhtiön tekemästä ympäristö- ja vastuullisuustyöstä viestiminen asukkaille. Aktiivisella ja ajankohtaisella viestinnällä toiminta tehdään näkyväksi ja merkitykselliseksi. Hyvällä asukasviestinnällä edistetään myös asumisviihtyisyyttä ja asukastyytyväisyyttä.

– Huoli energian riittävyydestä sekä kasvavat energialaskut ovat selkeästi lisänneet jäsentemme kiinnostusta taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden parantamiseen. Myös uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt, ja tämä trendi näyttää jatkuvan kiitettävästi. Hyviä tuloksia voidaan saada melko pienilläkin investoinneilla, esimerkiksi parantamalla nykyisten järjestelmien tehokkuutta ja karsimalla pois ylimääräinen veden- ja energiankulutus. Lähtötilanne kiinteistöissä kuitenkin vaihtelee ja ylläpidosta vastaavat tahot sekä huoltohenkilöstö ovat tässä työssä avainasemassa. Lisäksi on syytä muistaa, että energiatehokkuuden parantaminen paitsi vähentää kustannusten nousun vaikutusta asumisen hintaan, myös auttaa pienentämään asumisen hiilipäästöjä, KOVAn tekninen johtaja Sami Ylenius muistuttaa.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Sami Ylenius, KOVA, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ