Tiedote: KOVA tyytyväinen hallituksen päätöksen lisätä kohtuuhintaista asuntorakentamista

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on tyytyväinen maan hallituksen päätökseen lisätä korkotukilainavaltuuksia sekä vuodelle 2024 että vuodelle 2025. KOVA on tyytyväinen myös siitä, että asumisoikeusasuntojen lainoitusta jatketaan myös vuonna 2025.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään, että korkotukilainavaltuuksia lisätään 750 miljoonalla eurolla vuodelle 2024 ja 225 miljoonalla eurolla vuodelle 2025 alkuperäisestä 1 500 miljoonan euron korkotukilainavaltuuden tasosta. Samalla valiokunta päätti, että asumisoikeusasuntojen lainoitusta jatketaan vuoden 2025 loppuun saakka.

– Pidän myönteisenä, että hallitus on tehnyt päätöksiä lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa tilanteessa, jossa rakennusala on erittäin pahoissa vaikeuksissa. Kohtuuhintaiset asuntotoimijat ovat valmiita lisäämään asuntotuotantoa, kun lainavaltuudet kasvavat, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA kuitenkin pitää tärkeänä, että asumisoikeusasuntojen uudistuotanto jatkuisi myös vuoden 2025 jälkeen. Asumisoikeusjärjestelmä on erittäin tärkeä muun muassa segregaation ehkäisyssä. Se on myös ainoa järjestelmä, joka on valtavirtaistunut vuokra- ja omistusasumisen välimaastoon. Asumisoikeusasunnoille on jatkuvaa kysyntää. Siitä kertoo muun muassa se, että asuntoja on rakennettu jo yli 57 000, joista pääosa suurimpiin kasvukeskuksiin.

– KOVAn mielestä on asuntopoliittisesti tärkeää jatkaa asumisoikeusasuntojen rakennuttamista myös vuoden 2025 jälkeen. KOVA on valmis uudistamaan asumisoikeusjärjestelmää siten, että järjestelmästä aiheutuvat riskit valtiolle vähenevät ja että asumisoikeusasumisen sosiaalista tarveharkintaa lisätään. KOVA on laatinut näistä omat tarkemmat ehdotuksensa. Asumisoikeus on erittäin tarpeellinen asumisen hallintamuoto, jota kehittämällä voidaan myös vastata asumisoikeusjärjestelmää kohtaan esitettyyn kritiikkiin, Parkkonen linjaa.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ