Tiedote: Hallitusohjelman asuntopoliittiset linjaukset katastrofaaliset

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry pitää tänään julkistetun, tulevan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman asuntopoliittisia linjauksia katastrofaalisina kohtuuhintaisille asuntotoimijoille. Kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden toimintaympäristö ja toimintaedellytykset muuttuvat hallitusohjelman linjausten perusteella kohtuuttomasti.

Hallituksen ohjelman mukaan hallituksen asuntopolitiikan keskeisin tavoite on asuntomarkkinoiden toimivuuden edistäminen. Ohjelman mukaan laadukasta ja kohtuullisen hintaista asumista edistetään lähtökohtaisesti vapaarahoitteisella asuntokannalla. KOVAn mielestä hallitusohjelma ei tunnista lainkaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja asuntokannan roolia alueiden elinvoiman ja työvoiman liikkuvuuden edistäjänä ja turvaajana.

Kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden toimintaedellytykset muuttuvat katastrofaalisesti

Hallitusohjelman mukaan uusien vuokra-asuntojen rakentamisessa otetaan käyttöön takausmaksu. Tämä nostaa uusien asuntokohteiden kustannuksia ja siten myös vuokria. Samalla heikennetään erityisryhmien asuntokohteiden rakentamista ja tehdään niistäkin asuntohankkeista kalliimpia. Hallitusohjelman mukaan myös uusien asumisoikeusasuntojen tuotanto lopetetaan.

Hallitusohjelman mukaan suunnitellaan myös valtion tukemien vuokra-asuntojen kohdentamista nykyistä paremmin pienituloisille ja vähävaraisille palauttamalla tulorajat ja tekemällä ARA-asuntojen vuokrasopimuksista määräaikaisia. Tämä romuttaa Suomessa voimassa olleen asumisen pysyvyyden periaatteen. KOVAn mielestä erilaiset selvitykset kuitenkin osoittavat, että valtion tukemat vuokra-asunnot kohdentuvat jo tällä hetkellä oikein, eli pienituloisille ja vähävaraisille.

– On käsittämätöntä, että hallituksen asuntopoliittinen linja perustuu käytännössä kokonaan vain markkinaehtoiseen asuntorakentamiseen. Hallitusohjelman asuntopoliittiset linjaukset tyrmistyttävät kohtuuhintaisia asuntotoimijoita. Uusien asumisoikeusasuntojen tuotannon lopettaminen, takausmaksun käyttöönotto ja mekaanisten tulorajojen palauttaminen ovat järkyttäviä toimia, jotka vaikeuttavat merkittävästi pieni- ja keskituloisten ihmisten asuntomarkkinatilannetta etenkin kasvukeskuksissa. Mikään edellä kuvatuista toimista ei edistä asuntomarkkinoiden toimivuutta, vaan pikemminkin ovat asuntomarkkinoiden kannalta turmiollisia. Tulorajojen käyttöönotto ja määräaikaiset vuokrasopimukset luovat myös merkittävän uuden kannustinloukun. Samalla, kun vielä hallitus aikoo leikata asumistuesta, on kokonaisuus suorastaan asuntomarkkinoita järisyttävä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kommentoi.

Kokonaan oma asiansa ovat valtion asuntorahaston siirtäminen kehysbudjetoinnin piiriin ja asuntorahaston ylimääräiset tuloutukset valtion budjettimenojen katteeksi. Vaikka hallitusohjelmassa väitetään, että nämä toimet tehdään vaarantamatta rahaston nykytasoista toimintaa, näin ei kuitenkaan tule käymään. Asuntorahasto tarvitsee uusia tulonlähteitä, jotta se voi tosiasiassa huolehtia nykyisistä ja tulevista arava- ja korkotukilainoihin sekä erilaisiin asumisen avustuksiin liittyvistä velvoitteistaan pysyväisluonteisesti. Rahaston pääomien pienentäminen vaarantaa koko kohtuuhintaisen asuntotuotantojärjestelmän tulevaisuuden ja uskottavuuden.

Hallitusohjelmasta löytyy kuitenkin KOVAn mielestä joitakin yksittäisiä, positiivisia toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa tavoite poistaa asunnottomuus, tavoite sujuvoittaa kaavoitusta ja puuttumisen helpottaminen asumisen häiriötilanteissa.

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ