Tiedote: Kolme uutta jäsentä KOVAlle

Jouni Parkkonen

Kolme uutta jäsentä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:lle

 

Keminmaan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot ja Pudasjärven Vuokratalot Oy ovat Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n tuoreimmat jäsenet. Yhtiöt hyväksyttiin KOVAn jäseneksi tänään 17.10. KOVAn jäsenenä on nyt 32 yleishyödyllistä vuokrataloyhteisöä.

Keminmaan Vuokra-asunnot Oy on vuonna 1978 perustettu Keminmaan kunnan kokonaan omistama yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 330 vuokra-asuntoa Keminmaalla. Yhtiön asuntokannan keskivuokra on 8,75 euroa neliöltä kuukaudessa vuonna 2017.

– Koimme KOVAn parhaaksi yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontaa ja toimintaa kehittäväksi toimijaksi. Myös KOVAn järjestämä koulutus ja mahdollisuus verkostoitua vuokrataloyhtiöiden kesken saivat hakeutumaan jäseneksi, Keminmaan Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja Päivi Kemppainen kertoo liittymiseen johtaneista syistä.

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot on vuonna 1981 perustettu Suonenjoen kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 400 vuokra-asuntoa Suonenjoella. Yhtiön asuntokannan keskivuokra on 9,05 euroa neliöltä kuukaudessa vuonna 2017.

– KOVAn keskittyminen nimenomaan yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden kehittämiseen ja edunvalvontaan koettiin meillä tärkeäksi markkinatilanteen muuttuessa yhä vain haastavammaksi, Suonenjoen Vuokratalojen toimitusjohtaja Riikka Oinonen valottaa jäseneksi hakeutumisen perusteita.

Pudasjärven Vuokratalot Oy on vuonna 1975 perustettu Pudasjärven kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 340 vuokra-asuntoa Pudasjärvellä. Yhtiön asuntokannan keskivuokra on 8,70 euroa neliöltä kuukaudessa vuonna 2017.

– Koen tärkeäksi verkostoitua muiden vuokrataloyhtiöiden kanssa. Saamme KOVAsta tukea palveluihin ja tietoa uusista toimintatavoista. Näin ollen KOVAn jäsenyyden hakeminen oli helppo päätös, Pudasjärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Jouko Väänänen puolestaan kertoo jäseneksi hakeutumisen perusteiksi.

– Kaikkien näiden kolmen uuden yhtiöiden jäsenyys vahvistaa KOVAn painoarvoa asuntomäärältään pienten ja keskikokoisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvojana ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenmäärän kasvu on tänä vuonna ollut voimakasta. Olemme saaneet tänä vuonna jäseneksi jo 10 pientä tai keskikokoista vuokrataloyhtiötä. Jäsenmäärämme on kasvanut siten lähes 50 prosenttia kuluvan vuoden aikana. KOVA koetaan selvästi yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden johtavaksi valtakunnalliseksi edunvalvojaksi, äänitorveksi ja yhteistyöjärjestöksi. KOVA ja toimintamme vahvistuvat jokaisen uuden jäsenen myötä, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 32 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 177 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Päivi Kemppainen, Keminmaan Vuokra-asunnot Oy, puh. 0400 126 614, paivi.kemppainen@keminmaa.fi

Toimitusjohtaja Riikka Oinonen, Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot, puh. 044 758 1455, riikka.oinonen@suonenjoki.fi

Toimitusjohtaja Jouko Väänänen, Pudasjärven Vuokratalot Oy, puh. 040 828 8241, jouko.vaananen@pudasjarvi.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ