Tiedote: Katriina Lius KOVAn viestintäasiantuntijaksi

Jouni Parkkonen

Tiedote: Katriina Lius KOVAn viestintäasiantuntijaksi

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n viestintäasiantuntijaksi on valittu filosofian maisteri Katriina Lius. Hän aloittaa tehtävässään 28.3.2022. Hän siirtyy tehtävään GlaxoSmithKline Oy:ltä. Lius on aiemmin työskennellyt erilaisissa viestinnän tehtävissä muun muassa mainostoimistossa ja järjestöissä.

Katriina Liuksen tehtäviin KOVAn viestintäasiantuntijana sisältyy erityisesti yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä ja sen kehittäminen sekä KOVAn koulutusten ja tapahtumien järjestäminen.

– KOVAn viestintäasiantuntijan tehtävässä huomioni kiinnitti erityisesti sen mielenkiintoinen, monipuolinen ja vastuullinen työnkuva. Tässä tehtävässä pääsen viestinnän keinoin tekemään konkreettisesti tärkeää ja merkityksellistä työtä kohtuuhintaisen asumisen eteen. Otan uuden työn tuomat haasteet innolla vastaan, KOVAn viestintäasiantuntija Katriina Lius kertoo.

 

Lisätietoja:

Viestintäasiantuntija 28.3.2022 lukien Katriina Lius, puh. 040 757 4991

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 113 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 305 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 90 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ