Tiedote: Kaksi uutta jäsentä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:lle

Jouni Parkkonen

KAKSI UUTTA JÄSENTÄ JÄSENTÄ KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT – KOVA RY:LLE

Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy ovat Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n uusimmat jäsenet. Yhdistyksen hallitus hyväksyi yhtiöt jäseniksi tänään 30.5. KOVAn jäsenenä on nyt 27 yleishyödyllistä vuokrataloyhteisöä. Yhdistyksen jäsenmäärä on kolminkertaistunut alle kolmessa vuodessa.

Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku vuonna 1968 perustettu Turun Jyrkkälän kaupunginosassa toimiva yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 644 vuokra-asuntoa. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat vain Jyrkkälän kaupunginosassa. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2017 on noin 10 euroa neliöltä kuukaudessa.

Lohjan Vuokra-asunnot on vuonna 1991 perustettu Lohjan kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiö on Lohjan suurin vuokra-asuntojen vuokraaja. Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä 2 020 vuokra-asuntoa eri puolilla Lohjaa. Yhtiö tarjoaa Lohjalla edullisinta vuokra-asumista asuntokannan keskivuokran ollessa 10,61 euroa neliöltä kuukaudessa.

– KOVA on tällä hetkellä ainut väylä yhtiöllemme yrittää vaikuttaa meitä koskevan lainsäädännön valmisteluun, Lohjan Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja Veli Haukka perustelee jäseneksi hakeutumista.

– Molempien yhtiöiden jäsenyys vahvistaa jälleen KOVAn alueellista painoarvoa asuntomäärältään pienten ja keskikokoisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvojana ja yhteistyöjärjestönä. Kuluvana vuonna meille liittynyt jo viisi pientä tai keskikokoista vuokrataloyhtiötä. On hienoa kuulla, että KOVA koetaan yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden parhaimmaksi edunvalvojaksi. Se on varmasti myös jäsenmäärämme kolminkertaistumisen taustalla perustamishetkeen verrattuna. KOVAn asema yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden johtavana valtakunnallisena edunvalvojana ja äänitorvena vahvistuu jokaisen uuden jäsenen myötä, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 27 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 173 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 300 000 ihmiselle. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Marjatta Roth, Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku, puh. 050 564 1486, marjatta.roth@jyrkkala.fi

Toimitusjohtaja Veli Haukka, Lohjan Vuokra-asunnot Oy, puh. 044 755 2752, veli.haukka@lohja.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ