Tiedote: Asunnottomuuden poistamiseksi tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä

Katriina Lius

Tänään 17.10. vietetään vuosittaista Asunnottomien yötä. Asunnottomien yötä on vietetty YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä vuodesta 2002 lähtien. Tämä vuoden Asunnottomien yön teemana on ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta”.

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli 3 950 yksinelävää asunnotonta, mikä on 390 henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaisasunnottomien määrä oli vuoden 2021 lopussa 1 318, kun vuonna 2020 vastaava lukema oli 1398. Asunnottomia on suhteellisesti eniten Helsingissä, ja asunnottomuus keskittyykin pääasiassa suuriin kaupunkeihin.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomien määrä Suomessa vuoteen 2023 mennessä, ja poistaa asunnottomuus kokonaan vuoden 2027 loppuun mennessä. KOVA kannattaa ja tukee tätä hallituksen tavoitetta saada asunnottomuus poistettua Suomesta vuoden 2027 loppuun mennessä.

 

Valtakunnallinen asunnottomuusohjelma tarvitaan asunnottomuuden poistamiseksi

Jotta asunnottomuus saadaan poistettua, KOVAn mielestä tarvitaan valtakunnallinen asunnottomuusohjelma, jossa niin valtio, kunnat, hyvinvointialueet kuin asuntotoimijatkin sitoutuvat yhdessä yhteiseen tavoitteeseen asunnottomuuden poistamiseksi.

Myös asumisneuvonnan merkitys korostuu asunnottomuuden ehkäisemisessä, ja KOVA pitääkin asumisneuvonnan ennaltaehkäisevää roolia tärkeänä. Asumisneuvonnasta tulee tehdä kuntien lakisääteinen tehtävä, jolle osoitetaan riittävät resurssit.

 

KOVAn jäsenet edistävät toiminnallaan asunnottomuuden poistamista

Kohtuuhintainen asuntotuotanto on edellytys asunnottomuuden poistamiseksi, ja KOVAn jäsenillä onkin merkittävä rooli asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien asuttamisesta Suomessa. KOVAn jäsenet tekevät parhaansa, jotta niin kohtuuhintaisia asuntoja kuin tukiasuntojakin saataisiin rakennettua yhä enemmän. Näin ollen KOVAn jäsenet myös helpottavat osaltaan asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien henkilöiden mahdollisuuksia saada asunto.

– Asunnottomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jonka poistamiseen tarvitaan kokonaisvaltaisia ja määrätietoisia toimenpiteitä. Vaikka asunnottomuuden poistamiseksi riittää vielä työtä, olemme asunnottomuustyössä kuitenkin jo mallimaa: Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa asunnottomuus on vähentynyt. Suomessa omaksuttu Asunto ensin -mallimme kerää myös jatkuvaa kansainvälistä ihailua ja huomiota. Kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen onkin keskeisessä asemassa siinä, että asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kertoo.

 

Lisätietoja:     Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ