Tiedote: Asuminen ja maankäyttö keskiöön uudistuvissa kunnissa

Jouni Parkkonen

ASUMINEN JA MAANKÄYTTÖ KESKIÖÖN UUDISTUVISSA KUNNISSA – KUNTAPÄÄTTÄJILTÄ TUKEA KOHTUUHINTAISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENNUTTAMISELLE

Tänään 30.3.2017 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet pitävät tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen myötä uudistuvissa kunnissa asumiseen ja maankäyttöön liittyvät kysymykset saavat jatkossa aiempaa enemmän painoarvoa. Kuntien elinvoimaa tukevien asumisen ja maankäytön tulee nousta keskeisiksi ja vahvoiksi tehtäviksi uudistuvissa kunnissa.

Aula Research Oy selvitti maaliskuussa 2017 KOVAn toimeksiannosta kevään kuntavaaleissa ehdolla olevilta heidän mielipiteitään kohtuuhintaisesta asumisesta. Enemmistö tutkimukseen vastanneista, yli 20 000 asukkaan kunnassa ehdolla olevista koki, että omassa kunnassa ei ole riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Suurimmissa kaupungeissa pääosa ehdokkaista, peräti 78 prosenttia, kokee, että niissä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Osana aktiivista maapolitiikkaa ja tarvetta vastaava kaavoitusta kuntien tulee huolehtia varsinkin kohtuuhintaisten tonttien saatavuudesta, sillä niistä on useissa kunnissa erityistä pulaa. Valitettavan monessa kunnassa jopa kunnan oman vuokrataloyhtiön on vaikeaa saada riittävästi kohtuuhintaisia tontteja. Tämä hidastaa asuntojonojen purkamista kasvukeskuksissa ja vaikeuttaa vuokrataloyhtiöiden pitkäjänteistä toimintaa. Uusia asuntoja syntyy käytännössä se määrä kuin minkä verran yhtiöt saavat kohtuuhintaisia tontteja vuokra-asuntotuotantoon.

– Useat aidosti yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt rakennuttaisivat nykyistä selvästi enemmän asuntoja, jos ne saisivat enemmän tontteja asuntotuotantoa varten. Pidän välttämättömänä, että kunnissa turvataan jatkossa asuntotarvetta vastaava tonttivaranto erityisesti pysyvästi kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorakentamiseen. Aula Researchin tutkimuksen tuloksiin viitaten olen luottavainen, että uudet kuntapäättäjät ymmärtävät kohtuuhintaisen vuokra-asumisen merkityksen. Uskon, että kunnissa päättäjät myöntävät jatkossa aiempaa enemmän tontteja kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Omakustannusperusteisten, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän lisääminen on pidemmällä aikavälillä ainoa kestävä ratkaisu asumistukimenojen hillitsemiselle. Asuntorakentamiset tuet vaikuttavat valtion rajoituksista johtuen pitkäjänteisesti, toisin kuin asumistuet.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 25 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 170 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja yli 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2017 yhteensä lähes 5 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2017 aikana yli 3 200 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2017 ovat       1 150 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n kevätkokous

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ