Tiedote: 100 jäsentä täyteen KOVAlle

Jouni Parkkonen

TIEDOTE: 100 JÄSENTÄ TÄYTEEN KOHTUUHINTAISTEN VUOKRA- JA ASUMISOIKEUSTALOJEN OMISTAJAT – KOVA RY:LLE

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:llä on nyt 100 jäsentä, kun KOVAlle hyväksyttiin tänään viisi uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy, Kauhavan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot, Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot sekä Yrjö ja Hanna -säätiö sr. Uudet jäsenet omistavat yli 4 500 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

KOVAn jäsenenä on nyt 100 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä noin 285 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

– Kuluva kevät on ollut KOVAssa historiallinen. Laajensimme jäsenpohjaamme asumisoikeusyhteisöihin ja lisäksi tänään saavutimme tänään 100 jäsenen rajapyykin. Uudet jäsenemme vahvistavat jälleen merkittävästi KOVAn edunvalvonnallista ja edustuksellista roolia. Tänään hyväksyttyjen jäsenten myötä vahvistamme rooliamme myös erityisryhmien vuokra-asuntoja tarjoavien yhtiöiden edunvalvojana ja yhteistyöjärjestönä. Jäsenkasvu tässäkin segmentissä on tervetullutta, jotta tavoitteemme kaikkien yleishyödyllisen asuntotuotannon toimijoiden kokoavana voimana voi toteutua, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy (Arttuasunnot), on vuonna 2010 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva yhtiö. Arttuasunnot on yksi Suomen suurimmista ja johtavista erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen tuottajista, omistajista ja erityisasiantuntijoista. Yhtiöllä on omistuksessaan muistihäiriöisille, kehitysvammaisille, ikäihmisille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettuja asuntoja. Yhtiö omistaa 2 060 vuokra-asuntoa.

Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on vuonna 1974 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Kauhavan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 940 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 8,33 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot on vuonna 1986 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Liperin kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 570 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 9,73 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot on vuonna 1992 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Ähtärin kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 170 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 8,67 euroa neliöltä kuukaudessa.

Yrjö ja Hanna -säätiö sr on vuonna 1996 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva säätiö. Sen taustalla ovat YH-Palvelutaloyhdistys ry, Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry, Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry, Jyväskylän Maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiö sr, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö sr, Karstulan Asumispalvelusäätiö sr, Laukaan Asumispalvelusäätiö sr, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry, Savonlinnan Iltakoti ry, Suomen Mielenterveys ry ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry. Säätiö perustettiin tarkoituksenaan edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Säätiö omistaa tällä hetkellä yhteensä noin 780 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Säätiön vuokra-asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 11,20 euroa neliöltä kuukaudessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Tino Nurmi, ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy, puh. 050 572 3868, tino.nurmi@arttuasunnot.fi

Toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi, Kauhavan Vuokra-asunnot Oy, puh. 050 304 4665, hannu.ristaniemi@kauhava.fi

Toimitusjohtaja Jouni Martikainen, Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot, puh. 0400 183 090, jouni.martikainen@liperi.fi

Toimitusjohtaja Markus Sulkava, Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot, puh. 040 648 5878, markus.sulkava@ahtari.fi

Toimitusjohtaja Petri Kokkonen, Yrjö ja Hanna -säätiö sr, puh. 040 457 1670, petri.kokkonen@yrjojahanna.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 100 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 285 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ