Lausunto paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

KOVA lausui tänään sisäministeriölle paloturvallisuuslaitteista…

LUE LISÄÄ
inbrief

Lausunto sisäministeriölle lakiluonnoksesta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä

KOVA lausui sisäministeriölle lakiluonnoksesta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon…

LUE LISÄÄ
kansainvalinentoiminta

Lausunto sisäministeriölle pelastuslain muuttamista koskevasta lakiluonnoksesta

KOVA lausui sisäministeriölle pelastuslain muuttamista koskevasta lakiluonnoksesta…

LUE LISÄÄ

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ