KOVA: Valtion asuntorahaston varat asumiseen, ei siltarumpupolitiikkaan

Jouni Parkkonen

KOVA: VALTION ASUNTORAHASTON VARAT ASUMISEEN, EI SILTARUMPUPOLITIIKKAAN

Tänään julkistettiin asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva tutkimus, jonka tilaajana on ollut eduskunnan tarkastusvaliokunta. Tutkimus on arvokas keskustelunavaus asuntopolitiikasta käytävään keskusteluun.

Tutkimusraportissa on paljon myönteistä, mutta myös muutamia asuntopolitiikan kannalta ongelmallisia suosituksia. Positiivisiksi suosituksiksi voidaan todeta esimerkiksi se, että asuntorakentamisen normeja tulisi joustavoittaa ja tonttitarjonnan jatkuvuus tulee kasvukeskusalueilla turvata.

Tutkimuksessa on kuitenkin myös keskenään ristiriitaisia suosituksia. Näitä ovat kaupunkirakenteeseen kohdistuvien investointien rahoittamiseen liittyvät suositukset 8 ja 9. Yhtäältä raportissa esitetään, että kaupunkirakenteen investoinnit ja ylläpito tulisi rahoittaa tonttimaahan kohdistuvilla maksuilla ja veroilla mahdollisimman suurelta osin, toisaalta toisessa suosituksessa väläytetään Valtion asuntorahaston käyttöä kaupunkirakenteen ja asumista edistävän infrastruktuurin kehittämiseen. Samalla esitetään, että ARA-tuotannon tarjontatuet tulisi rahoittaa budjettirahoituksella.

– Valtion asuntorahasto on tarkoitettu valtion asuntopolitiikan välineeksi ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistämiseen, ei liikennehankkeiden rahoittamiseen eikä liikennehankkeisiin liittyvän siltarumpupolitiikan välineeksi. Liikennehankkeet tulee rahoittaa valtion budjettirahoituksella. Kyse on periaatteellisesti merkittävästä asiasta. Asuntorahaston varallisuus on kertynyt valtion aravalainoista sekä niiden lyhennyksistä ja koroista. On tärkeää, että näitä varoja käytetään jatkossakin asuntopolitiikkaan ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen hyväksi, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

– Asuntopolitiikan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi ja myös suhdannepoliittisista syistä Valtion asuntorahasto tulee ehdottomasti säilyttää valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona. Esimerkiksi hallituskausien 2007–2011 ja 2011–2015 aikana asuntorahaston asema valtion budjetin ulkopuolisena rahastona mahdollisti merkittävien asunto- ja suhdannepoliittisten toimien tekemisen. Mikäli asuntorahasto olisi ollut budjettitalouden piirissä, em. toimia ei olisi kyetty rahoittamaan budjettitalouden määrärahoina silloin vallinneissa suhdannetilanteissa, joissa silloiset hallitukset joutuivat merkittävästi sopeuttamaan valtiontaloutta, Parkkonen jatkaa.

ARA-tuotannon tonttien vuokrausehdot oltava edullisempia kuin vapaarahoitteisessa tuotannossa

Tutkimusraportissa tutkijaryhmä esittää, että kuntien tulisi vuokrata ARA-tuotannon tontit samoilla hintakriteereillä vapaarahoitteisen asuntotuotannon kanssa. Samalla ryhmä esittää, että kuntien tulisi maksaa lisää asumistukea korkean tonttivuokran kompensoimiseksi pienituloisille. KOVA pitää tätä ehdotuskokonaisuutta käsittämättömänä.

– Tutkijaryhmän ehdotus ARA-tuotannon tonttien vuokraamisesta samaan hintaan kuin vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon nostaisi vuokria ja yhteiskunnan asumiseen käytettäviä menoja entisestään. Kunnissa ARA-tonttien vuokranalennus on yleensä noin 20 prosenttia vapaarahoitteiseen tuotantoon nähden. Alennus annetaan sen vastapainoksi, että kohteen vuokranmääritykseen ja käyttöön liittyy pitkät, 40 vuoden rajoitukset. Pidemmällä aikavälillä kunnille tulisi myös selvästi kalliimmaksi maksaa ylimääräistä asumistukea tonttivuokran kompensoimiseksi. Lisäksi täytyy muistaa, että normaaliin ARA-vuokra-asuntotuotantoon ohjataan kaupunkiseuduilla vain 20-25 prosenttia tonteista, Jouni Parkkonen päättää.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 29 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 176 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja 300 000 ihmiselle. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ