Kohtuuhintaista asuntorakennuttamista kannattaa lisätä nyt

Katriina Lius

Tänään 21.4.2023 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet korostavat kohtuuhintaisen asuntokannan ja -tuotannon merkitystä erityisesti nykyisessä suhdannetilanteessa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen olisi etu niin asukkaiden kuin rakennusalan työllisyyden kannalta.

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon volyymit ovat laskeneet erityisesti asuntosijoittajien kiinnostuksen hiivuttua. Myös kuluttajien kiinnostus uusien omistusasuntojen ostamiseen on vähentynyt, koska korot ovat nousseet lyhyessä ajassa merkittävästi aiemmasta. Tilanne luo nyt hyvät edellytykset kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttamiselle ja asuntorakentamisen jatkuvuuden turvaamiselle.

KOVA katsoo, että nyt on perusteltu tarve lisätä kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamista nykyisestä 10 000 asunnon vuositavoitteesta 30 prosentilla 13 000 asuntoon vuodessa. Kohtuuhintaisen asuntorakennuttamisen lisääminen turvaa rakennusalan työllisyyttä ja tuo lisää kaivattua energiatehokasta asuntotarjontaa. Samalla kohtuuhintaisella asuntorakentamisella voidaan edistää työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta ja siten edistää myös elinkeinoelämän toimintaedellytysten positiivista kehittymistä.

KOVA ilmaisee huolensa kuitenkin kohtuuhintaisten asuntotuotantohankkeiden käsittelystä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa (ARA). Asuntorakentamisen kustannusten noususta huolimatta valtion ei tulisi omilla päätöksillään pahentaa rakennusalan suhdannetilannetta. Jos kohtuuhintaisia asuntohankkeita ei nyt saada käynnistettyä muun muassa rakentamisen hintatason vuoksi, heikentää se rakennusalan tilannetta entisestään niin sanotun kaksoisjarrutuksen kautta. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa vapaarahoitteinen asuntotuotanto vähenee ja samalla vähenee myös kohtuuhintainen asuntotuotanto. Näiden yhteisvaikutus huonontaa rakennusalan työllisyystilannetta.

Elinkaaren aikaisia kustannuksia alentavat ratkaisut tulee huomioida ARA:n hankekäsittelyssä. Lisäksi tulisi ymmärtää, että vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaus vähentää yksittäisen hankkeen hintatason vaikutuksia. Vaikka yleisen kustannusten nousun vuoksi myös kohtuuhintaiseen asuntokantaan on kohdistunut aiempia vuosia suurempia vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuksia, asuminen siinä on edelleen kohtuuhintaista omakustannusperiaatteen ansiosta. Tilastojen mukaan kohtuuhintaisessa asuntokannassa vuokrat ja käyttövastikkeet ovat monilla paikkakunnilla noin 20–40 prosenttia edullisemmat kuin markkinahintainen vuokra-asuntokanta. Tästä ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon jatkuvuudesta KOVAn jäsenistö haluaa pitää jatkossakin kiinni.

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n kevätkokous

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ