Tiedote: Pitkäjänteisyys asuntopolitiikkaan tervetullutta

Jouni Parkkonen

Tiedote: Pitkäjänteisyys asuntopolitiikkaan tervetullutta

 

Tänään 3.4.2020 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet tervehtivät ilolla asuntopolitiikan pitkäjänteisyyden lisäämistä.

Toimintaympäristön vakaus ja ennakoitavuus tukee asuntojen rakennuttamista. On myönteistä, että eduskunta edellyttää tulevalta hallitukselta kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen kahdeksan vuoden kehittämisohjelman laatimista. Tämä on koko asuntoalan näkökulmasta erittäin tervetullut ja toivottu linjaus. Myös MAL-sopimusten keston pidentäminen 12-vuotisiksi ja rullaaviksi sekä sopimuksien laajentaminen uusille kaupunkiseuduille on tärkeää ja hyödyllistä.

Asuntomarkkinoiden polarisaatio on ilmiö, joka pitää huomioida vahvasti asuntopolitiikassa ja sen pidemmässä suunnittelussa. Kaupungistumisen rinnalla tarvitaan silti toimia, joilla varmistetaan se, että niillä ihmisillä, joilla on halu asua väestöltään vähenevillä alueilla, on siihen edellytykset. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että korjauksiin on mahdollista saada rahoitusta ja kiinteistökantaa voidaan ylläpitää. Tämä koskee niin yksittäisiä ihmisiä kuin vuokrataloyhtiöitä.

Samalla kun asuntopolitiikan aikajännettä pidennetään, on tärkeää myös lisätä asuntopolitiikan toimijoiden keskinäistä ymmärrystä asuntopolitiikan eri näkökulmista. Näin voidaan kehittää asuntopoliittista keskustelukulttuuria Suomessa. Nyt asuntopoliittista keskustelukulttuuriamme tuntuu liian usein vaivaavan keskustelukumppanien näkemysten tyrmääminen niiden ymmärtämisen sijaan. Siinä missä ekonomisteille saattaisi tehdä hyvää ymmärtää, että asuntomarkkinat ja -politiikka ovat paljon muutakin talousteoreettisiä laskentamalleja, monille asuntopolitiikan toimijoille ei tekisi pahaa ymmärtää asuntopolitiikassa myös taloustieteellinen ulottuvuus. KOVA osallistuu mielellään omalta osaltaan tähän jaetun ymmärryksen lisäämiseen. Kannatamme lämpimästi eri näkemyksiä ja osapuolia kunnioittavaa keskustelukulttuuria, tapahtuu keskustelu sitten sosiaalisessa mediassa, seminaareissa tai kasvokkain.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja.

KOVAlla on 58 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 210 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 340 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli puolet kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista ja lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2020 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenille valmistuu vuoden 2020 aikana lähes 2 700 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenet käynnistävät vuonna 2020 investointeja yhteensä noin 1,2 miljardia euron arvosta.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n kevätkokous

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ