Tiedote: Kuusi uutta jäsentä KOVAlle

Jouni Parkkonen

Tiedote: Kuusi uutta jäsentä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:lle

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:lle on hyväksytty tänään kuusi uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat Isonkyrön Asuntovuokraus Oy, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Kiinteistö Oy Rillankivi, Riihimäen Kotikulma Oy ja Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy. KOVAn jäsenenä on nyt 43 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokrataloyhteisöä.

Isonkyrön Asuntovuokraus Oy on vuonna 1990 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Isonkyrön kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 203 vuokra-asuntoa. Yhtiö on Isonkyrön suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2018 on 8,76 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot on vuonna 1989 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Haapajärven kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 300 vuokra-asuntoa. Yhtiö on Haapajärven suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2018 on 9,27 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit on vuonna 1989 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Nivalan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 345 vuokra-asuntoa. Yhtiö on Nivalan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2018 on 9,11 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Rillankivi on vuonna 1992 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Pyhäjärven kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 261 vuokra-asuntoa. Yhtiölle valmistuu vielä vuoden 2018 aikana yksi 30 asunnon kohde. Yhtiö on Pyhäjärven suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2018 on 8,31 euroa neliöltä kuukaudessa.

Riihimäen Kotikulma Oy on vuonna 1985 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Riihimäen kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 1 161 vuokra-asuntoa. Yhtiö on Riihimäen suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2018 on 11,83 euroa neliöltä kuukaudessa sisältäen vesimaksun ja osassa kohteita myös taloussähkön.

Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on vuonna 1989 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Ylivieskan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 625 vuokra-asuntoa. Yhtiö on Ylivieskan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2018 on 8,41 euroa neliöltä kuukaudessa.

– Näiden kuuden uuden vuokrataloyhtiön jäsenyys vahvistaa merkittävästi KOVAn asemaa asuntomäärältään pienten vuokrataloyhtiöiden johtavana edunvalvojana sekä yhteistyö- ja palvelujärjestönä. Lisäksi uusien jäsenten myötä KOVAn toiminnan alueellinen kattavuus laajenee entisestään. KOVAn jäsenmäärä on kasvanut 10 yhtiöllä tänä vuonna. Uskon vahvasti, että KOVAn jäsenmäärä jatkaa kasvuaan myös ensi vuonna, sillä omakustannusperiaatteella toimivat vuokrataloyhteisöt saavat KOVAssa tuloksellista edunvalvontaa, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 43 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 186 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 henkilöä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa yli 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2018 yhteensä noin 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2018 aikana yli 3 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 ovat yli 1,04 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Anu Muhonen, Isonkyrön Asuntovuokraus Oy, puh. 050 548 6478, anu.muhonen@isokyro.fi

Toimitusjohtaja Taina Ruhala, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, puh. 044 445 6130, taina.ruhala@haapajarvi.fi

Toimitusjohtaja Simo Hautamäki, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, puh. 0440 457 431, simo.hautamaki@vuokrakodit.fi

Toimitusjohtaja Sari Ahola, Kiinteistö Oy Rillankivi, puh. 0400 688 516, sari.ahola@pyhajarvi.fi

Toimitusjohtaja Pirjo Ritala, Riihimäen Kotikulma Oy, puh. 044 763 7000, pirjo.ritala@riihimaki.fi

Toimitusjohtaja Ari Kärkinen, Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy, puh. 050 544 0089, ari.karkinen@ylivvuokra.net

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ