Tiedote: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KOVAn jäseneksi

Jouni Parkkonen

Tiedote: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVAn jäseneksi

 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr on Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n tuorein jäsen. KOVAn hallitus hyväksyi säätiön jäseneksi eilen 6.6. KOVAn jäsenenä on nyt 36 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokrataloyhteisöä.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton vuonna 1992 perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Säätiön tavoitteena on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja luoda laadukkaita palvelumalleja erityisiä tarpeita omaavien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi. Lyhytaikaishoidon palveluiden sekä laajan kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan lisäksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö rakennuttaa ja hankkii asuntoja kehitysvammaisille ihmisille valtakunnallisesti. Tällä hetkellä vuokralaisia on yli 900.

– Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäminen on meille tärkeää. Kehitysvammaiset ihmiset eivät useinkaan pysty markkinahintaiseen vuokra-asumiseen, joten on olennaista, että valtion tukea kehitysvammaisten ihmisten asumiseen ja laadukkaaseen rakentamiseen ohjataan. Tarvetta monimuotoiseen ja laadukkaaseen asumisen järjestämiseen on paljon. Kehitysvammaisia henkilöitä on Suomessa noin 40 000. Laitoksissa asuu edelleen noin 800 kehitysvammaista ihmistä ja lapsuudenkodeissaan yli 10 000, joista noin puolet on aikuisia, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kiinteistötoimen johtaja Aarne Rajalahti kertoo liittymiseen johtaneista syistä.

– KOVAn hallitus muutti yhdistyksen jäseneksi ottamisen kriteerejä niin, että jatkossa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja omistavat ja rakennuttavat, omakustannusperiaatteella toimivat yhteisöt voivat hakeutua KOVAn jäseneksi. Ne ovat keskeisiä kohtuuhintaisuuden edistäjiä ja tärkeitä laadukkaiden asuntojen tarjoajia erityisryhmille. Asuntopolitiikassa niillä on samat intressit kohtuuhintaisuuden edistämiseksi kuin esimerkiksi kunnallisilla vuokrataloyhteisöillä. Siten on luontevaa, että erityisryhmien asuntotarjoajille luotiin mahdollisuus päästä KOVAn jäseneksi, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 36 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 182 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa yli 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Kiinteistötoimen johtaja Aarne Rajalahti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, puh. 040 517 4447, aarne.rajalahti@kvps.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ