Tiedote: ARA-vuokrat kehittyneet inflaatiota hitaammin

Jouni Parkkonen

Tiedote: ARA-vuokrat kehittyneet inflaatiota hitaammin

Asumisen hinta ja erityisesti vuokrankorotukset ovat olleet aktiivisesti esillä julkisessa keskustelussa kesän aikana. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenyhteisöillä vuokrataso on kehittynyt erittäin maltillisesti vuosien 2017-2019 välisenä aikana. Itse asiassa ARA-vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet vähemmän kuin keskimääräinen inflaatio yhteensä vuosien 2017 ja 2018 aikana. KOVA vertaili jäsentensä vuokratasojen kehitystä vuodesta 2017 vuoteen 2019.

KOVAn jäseninä tuona aikana olleilla vuokrataloyhtiöillä (34 kpl) asuntomäärällä painotettu keskimääräinen vuokrankorotus vuodesta 2017 vuoteen 2019 on ollut noin 1,5 prosenttia. Euroissa mitattuna tämä tarkoittaa noin 0,17 euron neliövuokran korotusta kuukautta kohden.

Näistä KOVAn jäsenistä kaksi (2) ei ole korottanut vuokria lainkaan vuosien 2017-2019 aikana. Kuudella (6) KOVAn näistä jäsenestä ARA-asuntokannan keskivuokra on laskenut vuodesta 2017 vuoteen 2019, enimmillään lähes viisi (5) prosenttia. Näistä jäsenistä 15:lla vuokrat ovat nousseet tänä aikana yhteensä enintään 3 prosenttia.

KOVAn jäsenet toimivat omakustannusperiaatteella, eli asuntojen vuokratasot perustuvat todellisiin kustannuksiin. Suurin selittävä tekijä vuokrankorotuksissa ovat tulevat asuntokannan korjaukset ja hoitomenojen kasvu. Sen sijaan korkotason mataluudesta johtuva pääomamenojen aleneminen on hillinnyt vuokrankorotuspaineita tai jopa laskenut vuokria.

– KOVAn jäsenet ovat olleet vahvasti kohtuuhintaisuuden asialla, vaikka kiinteistöjen hoitomenot ovat kasvaneet ja lisäksi iso osa kiinteistöistä on peruskorjausiässä. Onneksemme matala korkotaso ja sen myötä alentuneet rahoituskulut ovat auttaneet pitämään vuokrien nousua kurissa. KOVAn jäsenten vaikuttavuus perustuu suurelta osin omakustannusperiaatteen noudattamiseen ja se hyödyttää suoraan jäsentemme asunnoissa asuvia vuokralaisia, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

KOVAn kaikkien nykyisten jäsenten asuntomäärällä painotettu valtion tukemien vuokra-asuntojen omakustannusperusteinen keskivuokra on 11,44 euroa nelilöltä kuukaudessa vuonna 2019. Asuntomäärällä painotettu yhteisöjen vuokrankorotus vuodelle 2019 on keskimäärin 0,8 prosenttia. Keskivuokrien muutokset vaihtelevat yhteisöittäin -1,70 – 5,00 prosentin välillä. KOVAn nykyisistä jäsenistä 18 yhtiötä ei ole korottanut vuokria lainkaan vuodesta 2018 vuoteen 2019.

KOVAn jäsenten kuluvan vuoden keskimääräinen vuokrataso vaihtelee yhteisöittäin, ja on 7,54-15,06 euroa neliöltä kuukaudessa. Pääosalla jäsenistä vuokraan sisältyy internetyhteys ja osalla myös vesimaksu. Vuokratasoon vaikuttaa asuntokannan ikä, asuntojen keskimääräinen pinta-ala ja asuntojen sijainti.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja.

KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. KOVAn jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana yli 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ