Tiedote: ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

Jouni Parkkonen

Tiedote: ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

ARA-vuokra-asukkaat ovat keskimäärin melko tyytyväisiä asumiseensa ARA-vuokra-asunnoissa, selviää Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n tänään julkistaman asukastyytyväisyysselvityksen tuloksista. Kokonaistyytyväisyys asumiseen on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2019 toteutetussa ensimmäisessä selvityksessä.

ARA-vuokra-asukkaat ovat asumisessaan erityisen tyytyväisiä vuokrasuhteeseen ja vuokrauksen asiakaspalveluun sekä asuinympäristöön. Myös asuntoon tai asuintaloon liittyviin palveluihin ja asuntoon oltiin keskimäärin tyytyväisiä. Asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä vuokraehtojen selkeyteen ja vuokrien laskutuksen asiakaspalveluun. Kriittisimmin suhtauduttiin asuntojen sisäolosuhteisiin, kuten lämpötilaan ja äänieristykseen sekä asuntoon liittyviin varastotiloihin. Uutena osa-alueena selvityksessä kysyttiin tyytyväisyyttä ympäristökuormituksen vähentämistä tukeviin ratkaisuihin. Asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksiin.

ARA-asukkaat ovat pienituloisia

Selvityksessä kysyttiin asukkaiden kokemusta asumisensa kohtuuhintaisuudesta ja selvitettiin asukkaiden taloudellista asemaa. Selvityksen mukaan ARA-vuokra-asunnot kohdistuvat asukasvalintaperusteiden mukaisesti pienituloisille. Lähes puolet selvitykseen vastanneista ilmoitti kotitaloutensa bruttotuloiksi alle 20 000 euroa vuodessa. Yhden huoltajan lapsiperheistä 76 prosentilla vuositulot jäävät alle 30 000 euroon. Vastaajista puolet saa asumistukea ja 15 prosenttia vastaajista ilmoitti saavansa myös toimeentulotukea.

ARA-vuokra-asukkaat pitävät asumistaan kohtuuhintaisena. Selvityksessä yli 60 prosenttia vastaajista piti asuntonsa vuokraa kohtuullisena. Sen sijaan vain 46 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että asumiskustannusten jälkeen elämiseen jää riittävästi rahaa. Tämä korostaa ARA-asukkaiden pienituloisuutta.

Asumiskustannukset vievät yli 40 prosenttia kaikkien vastaajien tuloista. Erityisen tiukoilla ovat yhden huoltajan lapsiperheet, joissa asumiskustannukset vievät puolet kotitalouden tuloista. Ahtaalla ovat myös yksinasujat, joilla asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista tuloista on 46 prosenttia.

Selvityksen toteutus

ARA-vuokra-asukkaiden näkemyksiä asumisesta, vuokranantajista, asumisen kohtuuhintaisuudesta ja heidän toimeentulostaan selvitettiin nyt valtakunnallisesti toisen kerran. Edellinen KOVA ry:n selvitys toteutettiin vuonna 2019. Selvityksen avulla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavat vuokrataloyhteisöt voivat kehittää omaa toimintaansa ja asukasyhteistyötään. Yhteisöt voivat myös vertailla tuloksia toisiin vuokrataloyhtiöihin.

Selvitykseen osallistui 20 KOVAn jäsenyhteisöä. Selvityksen otos oli noin 24 600 kotitaloutta ja selvityksen vastausprosentti oli 31 prosenttia. KOVAn yhteistyökumppanina selvityksessä oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Selvityksen toteutti KOVAn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

Asukastyytyväisyysselvityksen ohjausryhmän jäseninä toimivat Eeva Tammisalo (pj.), Vilma Pihlaja (siht.), Hanna Dhalmann, Saija Turunen, Juha Heino ja Maritta Schavikin.

Linkki selvityksen yhteenvetoon.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 100 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 285 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lisätietoja:

Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Toimitusjohtaja Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 555 5269, hanna.kaleva@kti.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ