Tiedote: ARA-asuminen tuottaa laatua kohtuulliseen hintaan

Jouni Parkkonen

Tiedote: KOVA: ARA-asuminen tuottaa laatua kohtuulliseen hintaan

Tänään 17.11.2021 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet korostavat valtion tukeman ARA-asuntotuotannon merkitystä laadukkaan asumisen tarjoajana ja turvaajana.

Asumisen laatu on säännöllisen yhteiskunnallisen keskustelun kohteena. Yhdelle laatu voi tarkoittaa asunnon kokoa, toiselle hienoja materiaaleja, kolmannelle hyvää vastinetta rahalle ja neljännelle hyvää sijaintia. Vaikka asumisen laadulle löytyy monia määrittelyjä ja ne ovat yksilökohtaisia painotuksia, ARA-asumisessa on mahdollista yhdistää useita laatuun liittyviä tekijöitä. ARA-asuntojen omistajat ja rakennuttajat haluavat tehdä kohteistaan laadukkaita ja pitkälläkin aikavälillä kysyntää vastaavia asuntoja, sillä ne rakennutetaan pitkäaikaiseen omaan omistukseen.

ARA-asunnot mahdollistavat hyvän asumisen monin tavoin. Hyvään asumiseen kuuluu asuintilat, joissa on tilaa elää ja asuntoihin tulee riittävästi luonnonvaloa. ARA-asunnoissa on yleensä myös useampia kuin vain yksi mahdollisuus kalustaa asunto. Näihin kiinnitetään ARA-asuntojen rakennuttamisessa aina huomiota. Normaaleissa ARA-asuntokohteissa on myös lähes aina monipuolinen huoneistojakauma. ARA-kohteissa on lisäksi aina tiloja, jotka mahdollistavat yhteisöllisen asukastoiminnan.

Kohtuulliset asumiskulut ovat myös tärkeä osa hyvää asumista. Tämäkin toteutuu ARA-kohteissa omakustannusperiaatteen ansiosta. ARA-kohteiden rakennuttamisessa ja peruskorjauksissa puolestaan painotetaan kestävien materiaalien käyttöä, ympäristönäkökulmien huomioimista ja energiatehokkuutta.

ARA-asumisessa hyvä vastine rahalle ja keskimääräistä väljemmät asunnot ovat asukkaiden lisäksi tärkeitä kilpailutekijöitä ARA-yhteisöille. Laadukkaat ARA-asunnot haastavat myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa, jossa monin paikoin asumisen laatutekijöistä on tingitty. ARA-asunnot ovat väljempiä kuin pääosa vapaarahoitteisesta uusista asunnoista. Omakustannusperiaate yhdistettynä väljiin tiloihin tuottaa silti markkinahintaista asuntotuotantoa edullisempaa asumista asukkaille.

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n syyskokous

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on omakustannusperiaatteella toimivia vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjä. Yhteisöt omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 107 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 290 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 120 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ