KOVA RF

Främjarna av hyresboende till rimligt pris – KOVA rf är en ideell förening för alla allmännyttiga bostadsorganisationer och stiftelser i Finland. KOVA grundades i 2013 för att effektivera lobbying av allmännyttiga bostadsorganisationer och stiftelser. Vår mission är rafsa ihop alla finska allmännyttiga bostadsorganisationer och stiftelser. Vårt mål är att skapa permanenta villkor för tillverkningen av rimligt prissatta hyresbostäder i Finland. KOVA har 69 medlemmar som äger, driver och bygger med rimlig pris och stadsstöda hyresbostäder runt Finland. Som medlemmar vi har kommunalt ägda hyresbostadsbolag och stiftelser och övriga allmännyttiga bolag och stiftelser. Några av våra medlemmar erbjuder boende för specialgrupper, t.ex.för äldre personer och funktionhindrade. Våra medlemmar äger totalt mer än 215 000 hyresbostäder – nästan 70 procent av alla stadsstöda hyresbostäder som är inom statens regler i Finland.

LOBBYING

Genom breda förhållanden till tjänsteman, politiker och anda organisationer som har boende i sina intressen, KOVA har redan blivit en ledande lobbyist och expert i hyresboende.

KOVA är konsulterad direkt gällande lagförslag som påverkar våra medlemmars intressen. KOVA också upprättar aktivt förslag att ändra lagstiftningar.

SERVICE FÖR MEDLEMMAR

KOVA betjänar sina medlemmar på många sätt. Vi är specialiserade i lobbying. Vårt mål är att skapa en funktionell miljö som gör möjligt permanent bruk av rimligt prissatta hyresbostäder i Finland.

Vi arrangerar också utbildning, seminarier och exkursioner. Vi informerar våra medlemmar om aktuella ärenden som påverkar hyresbostadsbolags verksamhet. Våra medlemmar kan också delta i internationella verksamheter. Vårt medlemskap gör möjligt nätverkning bland hyresbostadsbolags anställda såsom bland andra aktörer i bostadspolitik.

INTERNATIONELLA FÖRHÅLLAREN

KOVA är en medlem i Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO). NBO är en ideell förening som har medlemmar i alla Nordiska Länderna. Mer information om NBO finns i deras webbsida.

KOVA är också medlem i Housing Europe. Housing Europe är en intressebevakningsorganisation som har medlemmar över allt i Europa. Mer information om Housing Europe finns i deras webbsida.

KONTAKTINFORMATION

  • Främjarna av hyresboende till rimligt pris – KOVA rf
  • Universitetsgatan 5, 7. våning, FI-00100 Helsingfors, FINLAND
  • tel. +358 40 593 33 38
  • epost: förnamn.efternamn@kovary.fi

Verksamhetsledare Jouni Parkkonen
Jurist Vilma Pihlaja

 

TWITTERISTÄ

KOVA lausui @helsinki kaupungille asumisen ja maankäytön toteutusohjelmasta. Toivomme kaupungilta muun muassa pitkä… https://t.co/bWYKRVju2P

syyskuu 18, 2020
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ