JÄSENEKSI

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäseneksi voi hakea valtion tukemia vuokra-asuntoja omistama yleishyödyllinen yhtiö tai säätiö. Jäseneksi hakevan tulee hyväksyä KOVAn säännöt ja tarkoitus. Käytännössä KOVA ottaa jäsenikseen kuntien omistamia vuokrataloyhtiöitä tai -säätiöitä sekä muita yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAn hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

MITÄ SAAMME JÄSENENÄ?

KOVA palvelee jäseniään monin tavoin. Olemme erikoistuneet asuntopolitiikan ja asumiseen liittyvään edunvalvontaan. Edunvalvontamme tavoitteena on luoda yleishyödyllisille vuokrataloyhtiöille toimintaympäristö, joka mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen, ylläpidon ja pysyvän käytön koko Suomessa. KOVA siis tekee valtakunnallista edunvalvontaa jäsenyhtiöidensä puolesta ja hyväksi.

Lisäksi järjestämme koulutuksia, asuntopoliittisia seminaareja ja opintomatkoja. Viestimme jäsenillemme ajankohtaisista asioista, jotka vaikuttavat vuokrataloyhtiöiden toimintaan. KOVAn kautta on mahdollisuus päästä osallistumaan myös kansainväliseen toimintaan. Jäsenyys KOVAssa mahdollistaa vuokrataloyhtiöiden henkilöstölle verkottumisen niin vuokrataloyhtiöiden henkilöstöjen kuin myös muiden asuntopolitiikan toimijoiden kanssa.

Yhdessä olemme vahvempia!

KOVA YHDISTÄÄ YLEISHYÖDYLLISET VUOKRATALOYHTIÖT

 • Yhdistämme yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt, joiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa.
 • KOVAn jäsenistä muodostuu yhteistoimintaverkosto, jossa myös jäsenyhteisöjen erilainen yhteydenpito, kokemustenvaihto ja vertaistuki sujuu luontevasti.

KOVAn JÄSENYYS MAHDOLLISTAA

 • osallistumisen KOVAn sisäiseen toimintaan (syys- ja kevätkokoukset sekä hallitus- ja toimikuntatyöskentely),
 • osallistumisen KOVAn tavoitteiden ja toiminnan määrittelemiseen, minkä tavoitteena on hyödyttää jäseniä,
 • pääsyn KOVAn valtakunnalliseen asuntopoliittiseen vaikuttamiseen kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistämiseksi,
 • ajankohtaisen tiedon saamisen muun muassa valtion asuntopoliittisista päätöksistä,
 • osallistumisen KOVAn järjestämiin koulutuksiin omakustannushinnalla,
 • osallistumisen KOVAn ajankohtaisseminaareihin,
 • erinomaisen verkostoitumisen,
 • vertaistuen sekä kokemusten vaihdon kollegoiden kanssa ja kollegayhteisöjen välillä sekä
 • osallistumisen kansainväliseen toimintaan ja opintomatkoille.

TWITTERISTÄ

Toiminnanjohtajamme @ParkkonenJouni kävi aamulla @YleTV1 #aamutv :ssä puhumassa vuokra-asumisesta. Haastattelun voi… https://t.co/rt3pyHErpU

keskuu 24, 2019
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ