EDUNVALVONTA

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n yksi keskeisimmistä tehtävistä on valtakunnallinen asuntopoliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen. KOVA on aktiivinen, näkyvä ja asiantunteva edunvalvoja. Edunvalvontatoimintamme tavoitteena on luoda yleishyödyllisille vuokrataloyhtiöille toimintaympäristö, joka mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen, ylläpidon ja pysyvän käytön koko Suomessa. KOVA siis tekee valtakunnallista edunvalvontaa jäsenyhtiöidensä puolesta ja hyväksi.

KOVA harjoittaa edunvalvontaa Suomen lisäksi myös kansainvälisesti. Voit tutustua tarkemmin KOVAn kansainväliseen edunvalvontaan kansainvälisen toiminnan -sivulla.

KOVA on aktiivisesti verkottunut poliittisiin päätöksentekijöihin, valtionhallintoon ja muihin asuntoalalla toimiviin järjestöihin.

Annamme lausuntoja, olemme kuultavana, osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja viestimme aktiivisesti tavoitteistamme.

KOVAn edunvalvonnan painopisteistä päättää hallitus.

kovan kansainvalinentoimintaHYVÄ VUOKRATAPA -OHJEISTUS

KOVA on ollut mukana laatimassa vuonna 2018 julkaistua, päivitettyä Hyvä vuokratapa -ohjeistusta.

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä. Ohjeistus kattaa huoneenvuokrauksen koko elinkaaren lisäksi myös hyvän naapuruuden sekä asuinympäristön viihtyvyyden edistämisen. Ohjeistus huomioi vuokramarkkinoiden toimintaympäristössä viime vuosien aikana tapahtuneita muutoksia, kuten jakamistalouden ja uusien majoituspalveluiden vaikutukset vuokrasuhteeseen.

Ohjeistuksen laatineet 10 järjestöä suosittelevat ohjeistuksen noudattamista erityisesti silloin, kun vuokrasuhteen aikana tulee ratkottavaksi tilanteita, joiden osalta osapuolet eivät ole sopineet erikseen toimintatapoja.

Tutustu Hyvään vuokratapaan (pdf).

Hyvästä vuokratavasta on myös englannin kielinen versio: Fair rental practices (pdf), ruotsinkielinen versio: God hyressed (pdf), venäjänkielinen versio (pdf) ja arabiankielinen versio (pdf).

 

kova_4HALLITUSOHJELMAVAIKUTTAMINEN 2019-2023

Vuonna 2018 ja 2019 KOVA keskittyy erityisesti hallitusohjelmavaikuttamiseen. KOVA vaikuttaa ennen kaikkea hallituksen asumista, maapolitiikkaa ja rakentamista koskeviin linjauksiin. KOVAn hallitusohjelmatavoitteisiin voit tutustua tästä.

KOVAn tavoitteena hallitusohjelmavaikuttamisessa on edistää ja turvata kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytykset.

TWITTERISTÄ

Tänään oli todella kova päivä! Meille hyväksyttiin tänään 7 uutta jäsentä. Tervetuloa Heinolan, Kuhmon, Laukaan, So… https://t.co/A86IHiUUUR

joulukuu 02, 2020
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ