EDUNVALVONTA

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n yksi keskeisimmistä tehtävistä on valtakunnallinen asuntopoliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen. KOVA on aktiivinen, näkyvä ja asiantunteva edunvalvoja. Edunvalvntatoimintamme tavoitteena on luoda yleishyödyllisille vuokrataloyhtiöille toimintaympäristö, joka mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen, ylläpidon ja pysyvän käytön koko Suomessa. KOVA siis tekee valtakunnallista edunvalvontaa jäsenyhtiöidensä puolesta ja hyväksi.

KOVA harjoittaa edunvalvontaa Suomen lisäksi myös kansainvälisesti. Voit tutustua tarkemmin KOVAn kansainväliseen edunvalvontaan kansainvälisen toiminnan -sivulla.

KOVA on aktiivisesti verkottunut poliittisiin päätöksentekijöihin, valtionhallintoon ja muihin asuntoalalla toimiviin järjestöihin.

Annamme lausuntoja, olemme kuultavana, osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja viestimme aktiivisesti tavoitteistamme.

KOVAn edunvalvonnan painopisteistä päättää hallitus.

 

kova_4HALLITUSOHJELMAVAIKUTTAMINEN 2015-2019

Vuonna 2015 KOVA keskittyy erityisesti hallitusohjelmavaikuttamiseen. KOVA vaikuttaa ennen kaikkea hallituksen asumista, maapolitiikkaa ja rakentamista koskeviin linjauksiin. KOVAn hallitusohjelmatavoitteisiin voit tutustua tästä.

KOVAn tavoitteena hallitusohjelmavaikuttamisessa on edistää ja turvata kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytykset.

KOVA on laatinut hallitusohjelman asuntopolitiikan keskeisistä linjauksista oman arvionsa vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta. Voit tutustua arvioon tästä: KOVA_HO-analysointi

 

TWITTERISTÄ

KOVAn rakennuttamisryhmä tutustuu nyt @SRVYhtiot #woodcity -kohteeseen Helsingin Jätkäsaaressa. #rakentaminen #att https://t.co/i3b6ec8obf

keskuu 13, 2018
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ